HemExcelDatabaserKunder

Databaser förändras oavbrutet; ny data tillkommer, befintlig data förändras och gammal data tas bort. Allt detta påverkar er databas och den miljö den arbetar i. Diskar och diskhuvuden slits och försämras genom kontinuerlig användning. Detta märks tydligast genom att företagets system blir långsammare. I en del fall stannar problemen vid detta och systemet fortsätter att fungera, även om effektiviteten försämras. I sämre fall slutar hela system att fungera om underhållet av databaserna varit dåligt eller obefintligt och då är risken stor att lagrad data helt går förlorad.

Genom att kontinuerligt övervaka den aktivitet som sker på SQL Servern kan man snabbt åtgärda de problem eller frågeställningar som kan uppstå vid användning eller felanvändning. För att övervaka systemet krävs förståelse både för hur det arbetar individuellt, men även i förhållande till operativsystemet. Olika inställningar krävs för SQL Server om det används av transaktionsintensiva system eller om är det byggt för analys och rapport. Med prestandaoptimering minskar vi tiden både för att hämta och spara data vilket också ökar effektiviteten för ert företag.